About Us

Nikola Avramoski,

CEO

Грижејќи се за квалитетот на услугата и создавајќи сериозно партнерство и пријателски однос, Сигма-СБ Компјутери ја обезбедува најдобрата понуда за своите клиенти од 2005 година.

Сигма-СБ Компјутери нуди набавка на специфична информатичка опрема, компјутерски мрежи и услуги за администрација, надградба и мониторинг на информатичките процеси во компанијата, како и системски и апликативен софтвер од светски познатите брендови. 

Location

The office is on the ground floor in the building, Local num.08

Address

Bul. Makedonska Vojska 20